Tagore's works in Hungarian Translation. 1

Books. 1

Stray Translations. 4

 

Publications on Tagore. 7

Books. 7

Articles. 7

 

Books and Articles on Tagore and Hungary in languages other than Hungarian. 23

Books. 23

Articles. 23

 

 

Tagore's works in Hungarian Translation

 (Compiled by Imre Bangha)

Books

(This is primarily a list of first editions. Data on later editions may not be comprehensive.)

Many of these works can be accessed at www.terebess.hu/keletkultinfo/tagorevers.html.

 

Barta Sándor (ford.): Nacionalizmus. (klasszikus írások) (Nationalism: classic writings) Fischer, Wien, 1922.

Bartos Zoltán (ford.): A hajótöröttek. (regény) (The wreck: novel) Génius, Budapest, 1922 (Tolnai, Budapest, no year,2 1936,3 Egyet. Ny., Budapest, 19734).

Bartos Zoltán (ford.): A kertész. (költői próza) (The Gardener: Poetic prose) Világirodalom, Budapest, 1920 (1921,2 1924,3 Egyet. Ny., Budapest, 1972,4 no year).

Bartos Zoltán (ford.): A lélek sugallata. (Sántinikétani előadásaiból). (The inspiration of the soul [=Thought Relics]: From his Santiniketan lectures). Pantheon, Budapest, 1922 (Egyet. Ny., [Budapest], [1972]2).

Bartos Zoltán (ford.): A postahivatal. (színjáték 2 képben) (The Post Office: play in two acts) Pantheon, Budapest, 1922 (Egyet. Ny., [Budapest], [1973]2).

Bartos Zoltán és Sármay Márton (ford.): A postahivatal. (színmű) A letétemény. Szerencsét hozó pillanat. Élő vagy halott. (Elbeszélések) (The Post Office: play. The Deposit; Auspicious moment; Dead or Alive: short stories) Világirodalom, Budapest, 1921 (1922,2 Egyet. Ny., Budapest, 19733).

Bartos Zoltán (ford.): Az élet megismerése: Sādhanā. (értekezés) (The recognition of life: Sadhana: essay) Révai, Budapest, 1921, (no year,2 Egyet. Ny., Budapest, 1973,3 Filosz, Budapest, 2007,4 Hermit, [Onga], [2009]5).

Bartos Zoltán (ford.): Átkelés. (ritmikus próza) (Crossing: rhytmic prose) Pantheon, Budapest, 1922 (1922,2 Egyet. Ny., Budapest, 19723).

Bartos Zoltán (ford.): Eltévedt madarak. (aforizmák) (Stray birds: aphorisms) Világirodalom, Budapest, 1921 (1922,2 Egyet. Ny., Budapest, 1971,3.

Bartos Zoltán (ford.): Éhes kövek. (elbeszélések) (Hungry Stones: short stories) Pantheon, Budapest, 1922 (Egyet. Ny., Budapest, 19742).

Bartos Zoltán (ford.): Ismeretlen part felé. (Towards an unknown shore) Lazi, Szeged, 1999.

Bartos Zoltán (ford.): Szerelmi ajándék. (költemények prózában) (Lover's gift: Prose poems) Világirodalom, Budapest, [1921] (1922,2 Egyet. Ny., [Budapest], [1972],3 Xénion, Budapest, 19954, Auktor, Budapest, [2000] 5, [S.l.], 20036).

Bartos Zoltán (ford.), L. Jeszenszky Ágnes (vál.): Szerelmi vallomás: válogatás A kertész ciklusból. (Declaration of love: selections from The Gardener cycle) Xénion, [Budapest], 1996; Auktor, Budapest, [2000].

Bartos Zoltán (ford.): Szüret. (költemények prózában) (Harvest [Fruit gathering]: prose poems) Pantheon, Budapest, 1923.

Bartos Zoltán és Sármay Márton (ford.): Éhes kövek. Mashi. (elbeszélések) (Hungry stones, Mashi: short stories) Pantheon, Budapest, 1924.

Bartos Zoltán és Sármay Márton (ford.): Szüret. A lépcsők. Az áldozat. (költemények prózában) (Harvest [Fruit gathering], The Stairs, The Victim: prose poems)Világirodalom, Budapest, 1920 (1922,2 Egyet. Ny., Budapest, 19723).

Malik Tóth István (ford): Kabír misztikus dalai Rabindranáth Tagore átültetése alapján. (Kabir's mystic songs: based on the English version of Rabindranath Tagore) Filosz, Budapest, 2007.

H. Songárdy Gábor (ford.): Emlékeim. (My reminiscences) Heller ny., Budapest, 1922 (Egyet. Ny., Budapest, 19732).

Hunyadi Csaba (szerk.), Karig Sára és Sármay Márton (ford.): A folyóhoz vezető lépcsők. (elbeszélések) (Stairs to the river: short stories) Lazi, Szeged, 2000.

Karig Sára (ford.): A boldogság ígérete. (elbeszélések) (The promise of happiness: short stories) Európa, Budapest, 1961 (1963,2 [2004]3).

Kelen Ferenc (ford.): Bimala. (regény) (Bimala [The home and the world]: novel) Világirodalom, Budapest, 1921 (1924,2 Egyet. Ny., Budapest, 19733).

Kelen Ferenc (ford.): Gora. (regény) (Gora: novel) Egyet. Ny., Budapest, [1973, reprint].

Kelen Ferenc (ford.): Rabindranath Tagore költői műveiből. (From the poetry of Rabindranath Tagore) Athenaeum, Budapest, [1914].

Kelen Ferenc (ford.): Rabindranath Tagore költeményei. (Poems of Rabindranath Tagore) Országos Közművelődési Egyesület, Budapest, [1941].

Kopácsy Margit (ford.): A kertész. (The Gardener) Szukits, Szeged, [1996].

Kopácsy Margit (ford.): A növekvő hold. (versciklus) (The crescent moon: cycle of poems) Európa, Budapest, 1979.

Kopácsy Margit (ford.): A növekvő hold. A kertész. (versciklusok) (The crescent moon; The Gardener: cycles of poems) Európa, Budapest, 1979.

Kopácsy Margit (ford.): Az utolsó vásár. (versek) (Tha last fair: poems) Móra, Budapest, 1961.

Laki Dezső (ford.): Chitra. (lírai dráma) (Chitra: lyric play) Sacelláry, Budapest, 1920 (Egyet. Ny., [Budapest], [1971]2).

[Rónaszegi Éva] (ford.): Indiai bölcsességek minden napra. (Wise Indian sayings for every day) Saxum, Budapest, 2007.

Sármay Márton (ford.): Hazatérés. (Elbeszélések) (Homecoming: short stories) Világirodalom, Budapest, 1922 (1922,2 1972,3 no year).

Sármay Márton (ford.), Hunyadi Csaba (vál. és szerk.): Hindosztáni virágok. (Flowers of Hindostan) Szukits, Szeged, [1994].

Sármay Márton (ford.): Mashi. (Elbeszélések) (Mashi: short stories) Világirodalom, Budapest, 1920 (1922,2 Egyet. Ny., Budapest, 19733).

Szentirmai Gizella (ford.): Áldozati énekek: Gitanjali. (költői próza), (Song offerings: Gitanjali: poetic prose) (Baktay Ervin bev. tanulmányával), Világirodalom, Budapest, 1920 (1921,2 1929,3 Egyet. Ny., Budapest, 1973,4 Pietas et Litterae [Piarista Gimn.], [Kecskemét], 1991, Szukits, Szeged, [1994]).

Szentirmai Gizella és Bartos Zoltán (ford.): Áldozati énekek. A kertész. (Song offerings; The Gardener) Pantheon, Budapest, 1924.

Szlemenics Mária (ford.): Az én problémája: Tagore Sádhaná című könyvének 4. fejezete. (értekezés) (The problem of the "I": chapter four in Tagore's Sadhana: essay) Magyar Teozófiai Társaság, Budapest, 1920.

Ubornyák Katalin (szerk.): Tagore, a misztikus költő. (Tagore the mystic poet) Ursus Libris, Budapest, 2004.

Várhegyi Miklós és Kőszegi Lajos (szerk.): Tagore: Szentjánosbogarak. (válogatás) (Fireflies: selections) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, 1991.

Zoltán Vilmos (ford.): Hindosztáni virágok: A Gitanjali és A kertész legszebb dalai. (Flowers of Hindostan: The best songs from the Gitanjali and The Gardener) Légrády, Budapest, 1922 (Egyet. Ny., Budapest, 19722).

Wieldner Ödön (ford.): Volt egyszer egy király. (elbeszélések) (Once there was a king: short stories) Athenaeum, Budapest, 1920 (Egyet. Ny., Budapest, [1972]2).

Zsoldos Benő (ford.): Növekvő hold. (esszék) (The cresent moon: essays) Pantheon, Budapest, 1922 (1922,2 Egyet. Ny., Budapest, [1971],3 20034).

Zsoldos Benő (ford.): Növekvő hold. Sisu. (gondolatok) (The cresent moon; Shishu: Thoughts) Világirodalom, Budapest, 1921.

Zsoldos Benő (ford.): Növekvő hold. Szerelmi ajándék. Szüret. (The cresent moon; Lover's gift; Harvest [Fruit gathering]) Pantheon, Budapest, 1924.

 

Stray Translations

(Including independent publications of translations later published in Tagore-volumes)

 

Áprily Lajos (ford.): „Versek a Kertész c. kötetből”, Nagyvilág VI/5. (1961), 727–730.

Babits Mihály (ford.): „Egész életemben Téged kerestelek dalaimmal...”, (vers) Nyugat 1913/23. 736. (Babits: „Két szent” című írásának részeként).

Balássy László (ford.): „Csalogány csattog”, (vers) in.: Balássy László (szerk.): Haldokló bilincsek. Ecclesia, Budapest, 1968, 164.

Bangha Imre (ford.): „Bengáli versek”, Életünk Szombathely, 1997/11–12., 1240–1246.

Bangha Imre (ford.): „Egy muszlim nő története”, (Musalmanir galpa) in.: Greskovits Endre (szerk.): Tehén a barikádon: Indiai elbeszélések. Pallas Akademia, Csíkszereda, 13–16.

Bangha Imre (ford.): „Regélő folyópart”, (Ghater Katha) in.: Greskovits Endre (szerk.): Huszadik századi indiai novellák. Noran, Budapest, 7–18.

Bangha Imre és Vekerdi József (ford.): „Rabindranáth Tagore: Daláldozat: részletek”, Ezredvég December 2009.

Bangha Imre (ford.): „Versek”, Nagyvilág LV/10. (2010. október), 1046–1047.

Bors László (ford.): Szerelem: Rabindranath Tagore „Növő hold” című verseskönyvéből”, A Hét 1915. nov. 7., 640–641.

Csoóri Sándor (ford.): „Afrika”, (vers) in.: Balássy László (szerk.): Haldokló bilincsek. Ecclesia, Budapest, 1968, 162–163.

Cziffra Géza (ford.): „Rabindranath Tagore verseiből”, Napkelet 2:1/9. (1921), 536–537.

Debreczeni Árpád (ford.): „A kabuli ember”, (elbeszélés) in.: Lutter Tibor és Gyergyai Albert (szerk.): Világirodalmi antológia: A XX. század irodalma (2. rész, II. kötet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1962, 81–84.

Debreczeni Árpád (ford.): „Levelek Oroszországból (VII)”, in.: Lutter Tibor és Gyergyai Albert (szerk.): Világirodalmi antológia: A XX. század irodalma (2. rész, II. kötet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1962, 84–87.

Dsida Jenő (ford): „Áldozati ének”, in.: Dsida Jenő: Légy már legenda: összes verse és műfordítása. Püski, Budapest, 1999, 414.

Franyó Zoltán (ford.): „Ő jön”, (vers) in.: Franyó Zoltán: Évezredek húrjain. Állami Irod. és Műv. Kiadó, Marosvásárhely, 1958, 85.

Franyó, Zoltán (ford.): „A szabadság édene”, „Miért”, „A föld drága pora”, „A föltámadt ember” (versek) Igaz Szó 1961/7., 94–96.

Franyó Zoltán (ford.): „A munka emberei”, (vers) Kisalföld 1961. július 4., 8.

Franyó, Zoltán (ford.): „Ő jön”, „Hiába várlak”, „A rabtartó rabsága”, „A föld drága pora”, „A föltámadt ember”, (versek) in.: Lírai világtájak: Válogatott műfordítások. Európa, Budapest, 1967, 266–269.

Fülöp Zsigmond (ford.): A hindu házassági ideál”, in.: Keyserling, H. (szerk.), Fülöp Zsigmond (ford.): Könyv a házasságról. Nova Irodalmi Intézet, Budapest, 1927, 83–104.

Kosztolányi Dezső: „A bajadér”, „Vak leány”, „Lámpa az útra”, in.: Kosztolányi Dezső: Idegen költők. Szépirodalmi, Budapest, 1966, 603–605.

[Laták István] Cs. (ford.): „Szemelvény Tagore Rabindranath Nacionalizmus című művéből”, A Híd 1935. ápr., 3.

Mezőssy Mária (ford.): „Csevegés egy csontvázzal”, in.: Gr. Széchenyi Beatrix: Rabindranath Tagore: Tanulmányok. Amerikai Magyar Kiadó, Castrop–Rauxel, 1953, 27–34.

Naschitz Frigyes (ford.): „Afrika”, (vers) in.: Naschitz Frigyes: Öt világrész költészetéből. Kolosszeum, Tel Aviv, 1980, 85.

Radó György (ford.): „Ahol a szellem”, Vigília 1961, 338.

Rozsnyai Bálint (ford.): Levél Dr. Amija Csakravartinak”, (részletek) Helikon 1975/1., 85–86 (Rozsnyai „A világirodalom fogalma Indiában” című írásának részeként).

Simándi Béla (ford.): „Rabindranath Tagore költeményeiből”, („Oh ne menj el én szerelmem”, „Rab”, (versek) Érdekes Újság 1924/17., 11.

Szabó T. Attila (ford.): „Te jöttél estéimen hozzám szépséges köntösben...” és „Tenger hullámok”, (versek) in.: Szabó T. Attila (ford.): Shakespeare Hamletje és Byron, Milton, Shelley, Rabindranath Tagore, Whitman, Wilde és Wordsworth: Versek. Füssy József kny., Turda [Torda], 1929.

Weöres Sándor: „Dal”, in.: uő: Egybegyűjtött műfordítások. I. Magvető, Budapest, 1976, 444.

– „Rabindranath Tagore: Az asszony, aki megtalálta urát (adoma)”, Magyar Nemzet 1939. júl. 12., 14. (Fruit Gathering 55.).


Publications on Tagore

 

Books

 

Baktay, Ervin: Rabindranath Tagore. Fővárosi Könyv és Lapkiadó, Budapest, [1921].

Baktay, Ervin: Rabindranath Tagore az ember, a művész és a bölcs (Rabindranath Tagore, the man, the artist and the sage). Világirodalom, Budapest, [1922].

Bangha, Imre: Jöttem a Gangesz partjairól: Bengáli kultúra és magyar irodalom (I have come from the banks of the Ganges: Bengali culture and Hungarian literature). L'Harmattan, Budapest, 2011.

Ubornyák, Katalin (szerk.): Tagore, a misztikus költő (Tagore: the mystic poet). Ursus Libris, Budapest, 2004.

Záborszky, István: Rabindranath Tagore világnézete (The worldview of Rabindranath Tagore). Szent István Társulat, Budapest, 1927.

 

Articles

 

(Abbreviations: BpH – Budapesti Hírlap; MH – Magyar Hírlap; Mo. – Magyarország; PH –Pesti Hírlap; PN – Pesti Napló)

 

 

1913

„A Nobel irodalmi díj nyertese’ (The winner of the Nobel Prize for Literature). PH. 14 Nov. p. 16.

‘Koszorús indiai költő’ (Indian Poet Laureate). Világ 14 Nov. p. 12.

(‘Rabindranath Tagore’). PH. 15 Nov. p. 15.

‘Nobel-díj egy indus költőnek’ (Nobel Prize to an Indian poet). Mo. 15. Nov. p. 8.

‘Rabindranath, a költő’ (Rabindranath the poet). Esti Újság 15 Nov. p. 3.

‘A koszorús indus költő’ (The Indian Poet Laureate). Világ 16 Nov. p. 15.

‘A koszorús indus költő’ (The Indian Poet Laureate). Világ 20 Nov. p. 7.

‘Rabindranath Tagore az irodalmi Nobel-díj nyertese’ (Rabindranath Tagore is the Winner of the Nobel Prize for literature). BpH. 27 Nov. pp. 1–2.

Babits, Mihály (transl.): ‘Rabindranath Tagore verseiből’ (From Rabindranath Tagore’s poems). Vasárnapi Újság 30 Nov. p. 949. (With a note by Aladár Schöpflin)

Babits, Mihály: „Két szent”, Nyugat VI/23. (1913), 733–736.

Gerő, Ödön: ‘Tágore tanít’ (Tagore is teaching). Világ 15 Dec. p. 34.

 

1914

‘Este ötkor’ (At five p.m.) Világ 5 March p. 12.

Kégl Sándor: „A Nobel-díj legújabb nyertesei: Rabindranath Tagore, a költői díj nyertese”, Budapesti Szemle 42/157. (1914), 450–453.

 

1915

Bors László (ford.): Szerelem: Rabindranath Tagore „Növő hold” című verseskönyvéből”, A Hét nov. 7., 640–641.

„Tagore, Rabindranath: The crescent moon”, Magyar paedagogia, (24. évf.), 372.

 

1920

Az ind szellem útja nyugat felé (The way of the Indian Spirit to the West). Magyar Muzsa p. 320.

 

1921

‘Shakespeare és Tagore herceg” (Shakespeare and Prince Tagore), PN febr. 9., 5.

Cziffra Géza (ford.): „Rabindranath Tagore verseiből” (From the poems of Rabindranath Tagore), Napkelet 2:1/9. (15 May), 536–537.

[Dienes László]: „Nyugati szemle: Rabindranath Tagore”, Napkelet 2:1/9. (15 May),. 571-74.

[?Cezar Petrescu]: Napkelet. No. 9 din 15 Mai 1921, Gândirea 1/3 (1 June), 55.

Halász Gyula: „Berlini színházi levél: Rabindranath Tagore”, Napkelet 2:2/14, 800-802.

 ‘Ázsia’ (Asia). Az Est 3 June p. 1.

(‘Rabindranath Tagore Budapestre jön?’) (Rabindranath Tagore is coming to Budapest?). BpH. 12 June p. 7

‘Rabindranath Tagore Budapesten’ (Rabindranath Tagore in Budapest). PN. 15 June p. 3.

‘Rabindranath Tagore békét és emberszeretet hirdet’ (Rabindranath Tagore promulgates peace and philanthropy). Az Est 18 June p. 7.

Márai, Sándor: ‘Tagore’. Kassai Napló 3 July, 1921.

‘Maroknyi India Londonban’ (A handful India in London). PN. 20 Aug. p. 4.

Szemere Pál: ‘Hindu művészet (Rabindranath Tagore)’ (Hindu Art: Rabindranath Tagore). Pásztortűz 1921/27 pp. 436-437.

-r. (Reményik Sándor?): ‘Rabindranath Tagore: Nationalismus.’ Pásztortűz 1921/33 pp. 628–629.

Zoltán Vilmos: „Rabindranath Tagore”,Vasárnapi Újság 68/12., 140.

Zoltán Vilmos: „Rabindranath Tagore és a verses magyar Tagore-fordítás”, Nyugat XIV/14., 1126–1127.

 

1922

(L. Gy.): (‘Hindosztáni virágok’) (Flowers from Hindustan). Új Idők 4 June p. 455.

‘Mezítlábas akadémikusok Rabindranath Tagore tanítványai között’ (Bare-footed academicians among Rabindranath Tagore’s disciples). PN. 2 Dec. p. 3.

[Fábry, Zoltán]: ‘Külföldi glosszák — Tallózás külföldi lapokból: Tagore’ (Foreign Glosses — Gleanings from Foreign Papers: Tagore). Kassai Napló. 17 Dec. p. 9.

Aut-aut: Rabindranáth Tagore nacionalizmusa’ (Rabindranath Tagore’s Nationalism). Cél pp. 50–67.

Tövisi, Géza: "A kultúra nagyjai: Baktay Ervin: Rabindranath Tagore" (Great Men of Culture: review of E. Baktay's Rabindranath Tagore). Pásztortűz 1922/9. pp. 285-286.

Benczédi, Pál: ‘Tagore hatása’ (Tagore’s impact). Pásztortűz 1922/44. pp. 556–558.

Kuncz Aladár: Révész Béla Adyról” (Béla Révész about Ady), Nyugat 1922/II. (13–14.), 871–875.

R(aith), T(ivadar): Rabindranáth Tagoréról. (Baktay Ervin előadása a Zeneakadémián)’ (About Rabindranath Tagore. Ervin Baktay’s lecture at the Musical Academy). Magyar Írás 1922/3 p. 72.

Schützenberger, Lajos: ‘A kultúra nagyjai’ (Great persons of the culture). Nyugat 1922/2 pp. 151-152. (book-review).

V-n: ‘Rabindranáth Tagore: Emlékeim’ (My Reminiscenses). Független Szemle 1922/2 p. 59. (book review).

 

1923

Bittenbonder, Miklósné: ‘Tagore iskolája’ (Tagore’s school). Új idők 1923/I. p. 76.

Kuncz Aladár: „Megindult fa: Tagore dallamára” (The tree that set forth), Aurora 1923, 274–277.

Tavaszy Sándor: „Tagore-féle orientálizmus” (Orientalism of Tagore), in.: Tavaszy Sándor: A jelenkor szellemi válsága: kritikai útmutató. Cluj–Kolozsvár, 1923, 43–54.

 

1924

‘Ázsia rápirít Európára’ (Asia Makes Europe blush). Diogenész. 1924/25, p. 24.

Simándi Béla (ford.): „Rabindranath Tagore költeményeiből”, Érdekes Újság 1924/17., 11.

„Rabindranath Tagore, a Nobel-díjat nyert világhírű hindu költő, aki Tokióban kibontotta a mongolizmus zászlaját és a forradalmi mozgalomnak az élére állott.”, Tolnai világlapja. 1924. jún. 25., 2. (csak fénykép).

 

1925

„Tagore a kicsinyekhez és nagyokhoz” (Tagore to the young and the adult), Bácsmegyei Napló feb. 8., 15.

Kállay Miklós: „Saturanga: Rabindranath Tagore legújabb regénye” (Chaturanga: The lates novel of Rabindranath Tagore), Pásztortűz 1925/12., 274.

Dsida, Jenő: ‘Napkelet felé’ (Towarsds the Eastern Sunrise) Pásztortűz 18 Oct. 1925 p. 1.

 

1926

‘Rabindranath Tagore súlyos beteg’ (Rabindranath Tagore is seriously ill). Az Est 21 March p. 10.

‘Rabindranath Tagore’ Pester Lloyd 9 July p. 2.

 „Rabindranath Tagore Olaszországban” (Rabindranath Tagore in Italy), Tolnai világlapja júl. 21., 13. (photographs).

„Rabindranath Tagore, a világhírű hindu költő kihallgatáson volt Hindenburg elnöknél”, Pesti Napló Képes Melléklet szept. 26., 38. (csak kép).

 „‘Woman Sculptor’s Memories of Rodin: How the Great Frenchman helped an Austrian Girl.’ The Evening Standard 5 Oct.

(‘Rabindranath Tagore’). MH. 10 Oct. p. 13.

‘Rabindranath Tagore fájlalja a sok magyar öngyilkosságot’ (Rabindranath Tagore regrets the high suicide rate in Hungary). Az Est 13 Oct. p.7.

(‘Rabindranath Tagore jövő kedden érkezik’) (Rabindranath Tagore is arriving next Tuesday). Mo. 13 Oct. p. 11.

‘A hindu vándorprédikátor imádkozással akarja megmenteni a csődbejutott emberiséget’ (The Hindu itinerant preacher wants to save failed mankind by prayer). MH. 13 Oct. p. 2.

‘Rabindranath Tagore budapesti látogatása óriási szenzáció’ (The news about Rabindranath Tagore’s visit to Budapest is a headliner). MH. 13 Oct. p. 7.

‘Az indiai prédikátor istentisztelete’ (The liturgical sevice of the Indian pracher). MH. 14 Oct. p. 7.

(‘Rabindranath Tagore’). MH. 14 Oct.

‘Ünneplik Rabindranath Tagorét’ (Celebrating Rabindranath Tagore). Mo. 15 Oct. p. 11.

(‘Rabindranath Tagore hétfőn érkezik Budapestre’) (Rabindranath Tagore is arriving to Budapest on Monday). MH. 17 Oct.

(‘Rabindranath Tagore’). Mo. 19 Oct. p. 11.

 ‘Rabindranath Tagore a hét végén vagy a jövő hét elején megtartja budapesti előadását’ (Rabindaranath Tagore will hold his Budapest talk this week-end or at the beginning of next week). MH. 19 Oct. p. 8.

„Rabindranath Tagore, a világhírű hindu költő Budapesten” (Rabindranath Tagore the world-famous poet in Budapest), Tolnai világlapja okt. 20. (címlap kép)

„‘Rabindranath Tagore a jövő héten jön’ (Rabindranath Tagore is coming next week). Mo. 20 Oct. p. 11.

‘Rabindranath Tagore megkapta a budapesti ünneplés programját’ (Rabindranath Tagore received the programme of the celebrations in Budapest). Mo. 21 Oct. p. 11.

‘Hogyan akarta megakadályozni Rabindranath Tagore környezete, hogy a költő Budapestre utazzon?’ (How Rabindranath Tagore’s entourage wanted to prevent the poet from his trip to Budapest?). PN. 23 Oct. p.13

‘Én az Evangéliumot hirdetem’ (I preach the Gospel). Képes világlap 24 Oct. p. 1.

(‘Rabindranath Tagore’). MH. 24 Oct.

(‘Rabindranath Tagore kedden Budapestre érkezik’) (Rabindranath Tagore is arriving in Budapest on Tuesday). BpH. 24 Oct. p. 18.

(‘Rabindranath Tagore szerdán Budapesten lesz’) (Rabindranath Tagore will be in Budapest on Wednesday). Mo. 27 Oct. p. 19.

‘A magyar zenét, a magyar táncot és a magyar családi életet akarja tanulmányozni Rabindranath Tagore’ (Rabindranath Tagore wants to study Hungarian music, Hungarian dance and Hungarian family life). MH. 27 Oct. p. 3.

Jambrekovich, László Jr.: ‘Hogy él és dolgozik Rabindranath Tagore?’ (How does Rabindranath Tagore live and work?). NU. 27 Oct. p. 5.

‘Ma este negyednyolc órakor érkezik Budapestre Rabindranath Tagore’ (Rabindranath Tagore is arriving in Budapest at quarter past eight this evening). Az Est 27 Oct. p. 13.

‘Rabindranath Tagore Budapesten’ (Rabindranath Tagore in Budapest). BpH. 27 Oct. p. 4.

‘Rabindranath Tagore Budapesten’ (Rabindranath Tagore in Budapest). NU. 27 Oct. p. 5.

‘Rabindranath Tagore in Budapest.’ Pester Lloyd 27 Oct. p. 6

‘Rabindranath Tagore kedden este Budapestre érkezett’ (Rabindranath Tagore has arrived to Budapest on Tuesday evening). PH. 27 Oct. p. 7.

(‘Rabindranath Tagore ma este érkezik’) (Rabindranath Tagore is arriving this evening). Mo. 27 Oct. p. 11.

‘Rabindranath Tagore megérkezett Budapestre’ (Rabindranath Tagore has arrived in Budapest). Magyarság 27 Oct. p. 5.

‘Rabindranath Tagoréval két óra hosszat a budapesti gyors­vonaton’ (Two hours with Rabindranath Tagore on the fast train to Budapest). PN. 27 Oct. p. 5.

‘A lelki élet mélyítése az igazi civilizáció és fejlődés útja. (Rabindranath Tagore előadása)’ (The way of real civilisation and development is the deepening of spiritual life: Rabindranath Tagore’s lecture). PH. 28 Oct. p. 5.

‘India fog világítani a gyűlölet civilizációjába süllyedt Európa felé: Rabindranath Tagore előadása’ (India will give light to Europe immersed in the civilisation of hatred: Rabindranath Tagore’s lecture). PN. 28 Oct. p. 9.

(‘Mit csinál Tagore Budapesten?’) (What does Rabindranath Tagore do in Budapest?) Mo. 28 Oct. p. 11.

‘Rabindranath Tagore előadása’ (Rabindranath Tagore’s lecture). BpH. 28 Oct. p. 6.

(‘Rabindranath Tagore előadása’) (Rabindranath Tagore’s lecture). Mo. 29 Oct. p. 11.

‘Rabindranath Tagore és kísérete a Halászbástyán’ (Rabindranath Tagore and his entourage at the Fishermen’s Bastion) (photograph). Mo. 28 Oct. p. 4.

‘Rabindranath Tagore ma délelőtt megtekintette Budapestet’ (This morning Rabindranath Tagore made a tour of Budapest). Az Est 28 Oct. p. 12.

‘Rabindranath Tagore ma verset írt Budapestről, a Dunáról és egy kis zöldséges hajóról’ (Today Rabindranath Tagore wrote a poem about Budapest, the Danube and a small boat carrying vegetables). Esti Kurír 28 Oct. p. 4.

‘Rabindranath Tagores Vortrag’ (Rabindranath Tagore’s Lecture). Pester Lloyd 28 Oct. p. 9.

‘Tagore a múló értékű pénzről és a hallhatatlan vallásról beszélt Budapesti előadásán’ (Tagore spoke about the money of transient value and about the immortal religion in his lecture at Budapest). MH. 28 Oct. p. 5.

‘A főváros művészestje és lakomája Rabindranath Tagore tiszteletére’ (The capital’s soirée in honour of Rabindranath Tagore). PH. 29 Oct. p. 4.

‘Magyar cigány magyar nótát húzott Rabindranath Tagore fülébe: 120 terítékes bankett volt Tagore tiszteletére’ (Hungarian Gypsy played Hungarian music into the ears of Tagore: There was a banquet of 120 covers in honour of Tagore). PN. 29 Oct. p. 8.

‘Művészest Rabindranath Tagore tiszteletére’ (Soirée in honour of Rabindranath Tagore). BpH. 29 Oct. p. 5.

(‘Rabindranath Tagore előadása’) (Rabindranath Tagore’s lecture). Mo. 29 Oct. p. 11.

‘Rabindranath Tagore in Budapest.’ Pester Lloyd 29 Oct. p. 7

‘Rabindranath Tagore leánya kalotaszegi ruhában jelenik meg a költő mai 120 személyes estélyén’ (Rabindranath Tagore’s daughter will come in a costume of the Kalotaszeg region to the reception hosting 120 guests in honour of the poet today). Esti Kurír 29 Oct. p. 13.

F. S.: ‘Ravasz László Tagoreról’ (László Ravasz about Tagore). PH. 29 Oct. p. 4.

‘Séta Rabindranattal Budapesten át’ (Walking with Rabindranath through Budapest). Mo. 29 Oct. p. 14.

‘Tagore magyar dalokat és cigányzenét hallgatott a főváros hangversenyén’ (Tagore listened to Hungarian songs and Gipsy music at the Capital’s concert). Magyarság 29 Oct. p. 5.

‘Tagorénak nagyon tetszik Budapest’ (Tagore is impressed by Budapest). Az Est 29 Oct. p. 5.

‘Auf dem suche einem Rabbiner’ (In search of a Rabbi). Pester Lloyd 30 Oct. p. 7.

‘Radics Béla fülébe húzta Tagorénak a Kidőlt a fa mandulástul-t’ (Béla Radics, the leader of the Gypsy band, played into the ears of Tagore the popular song Kidőlt a fa mandulástul) (photograph). Mo. 30 Oct. p. 6.

‘Rabindranath Tagore a bécsi postán Rabbi lett’ (Rabindranath Tagore became a Rabbi at a Post Office in Vienna). Mo. 30 Oct. p. 10.

[‘Rabindranath Tagore és a táncok’] (Rabindranath Tagore and the dances). Mo. 30 Oct. p. 1.

‘A megbetegedett Tagore szívirritációjával Balatonfüredre megy üdülni’ (The sick Tagore is going for rest to Balatonfüred). PH. 31 Oct. p. 5.

‘Kelet és Nyugat’ (East and West). Képes Krónika 31 Oct. p. 2.

‘Nevem: Louise Pott bárónő’ (My name is Baroness Louise Pott). PN. 31 Oct. p. 10.

B(álint) Gy(örgy): ‘Tagorét hazájára emlékezteti a magyar vendégszeretet’ (Hungarian hospitality reminds Tagore of India). Az Est 31 Oct. p. 7.

(‘Rabindranath Tagore’). Hétfői Napló 2 Nov. p. 6.

 ‘Rabindranath Tagore a Balaton partján írja új drámáját’ (Tagore is writing his new drama at Lake Balaton). Mo. 3 Nov. p. 5.

(L. J.): ‘Rabindranath Tagore a Balaton partján pihen’ (Rabindranath Tagore taking rest on Lake Balaton). Az Est 3 Nov. p. 4.

‘Rabindranath Tagore ma a füredi partról gyönyörködött a Balatonban’ (Today Rabindranath Tagore enjoyed the sight of Lake Balaton from the shore of Füred). Esti Kurír 3 Nov. p. 15.

„Rabindranath Tagore (x), a világhírű hindu költő Budapesten. 1. Titkárának felesége 2. a titkára és 3. Zajthy Ferenc, a Petőfi Társaság tagja kíséretében a Gellért szálló előtt” és „Rabindranath Tagore a Gellért szállóban rendezett koncerten Radics Béla cigányprímás magyar nótáit hallgatja.(Kallós O. felv.)”, Tolnai világlapja. nov. 3., 25. (photographs).

‘Rabindranath Tagore már egészséges’ (Rabindranath Tagore is already well). Esti Kurír 4 Nov.

‘Rabindranath Tagore a hullámzó Balaton tetején’ (Rabindranath Tagore on the waves of Lake Balaton). Friss Újság 7 Nov. p. 1.

‘Rabindranath Tagore szimbolikus főhajtása a balatonfüredi Jókai-emlék előtt’ (Rabindranath Tagore’s symbolic bowing before the Jókai Memorial at Balatonfüred). PN. 7 Nov. p. l8.

‘Rabindranath Tagore beim Reichsvermesser’ (Rabindranath Tagore at the Regent). Pester Lloyd 11 Nov. p. 6.

‘Rabindranath Tagore Balatonfüredről visszaérkezett Budapestre. A kormányzó fogadta a hindu költőt.’ (Rabindranath Tagore has returned to Budapest from Balatonfüred. The Regent received the Hindu poet). Mo. 11 Nov. p. 1.

‘Rabindranath Tagore és a kormányzó beszélgetése’ (The meeting of Rabindranath Tagore and the Governor). Az Est 12 Nov. p. 13

‘Külföldi áskálódás’ (Foreign intrigue). Balatonfüred 13 Nov. p. 1.

Kosztolányi Dezső: „Érzések és gondolatok egy estélyen”, Bácsmegyei napló nov. 13., 4.; másodközlés: „R. Tagore: Érzések és gondolatok egy estélyen”, Nyugat XVIII/22. (1926. nov. 16.), 782784.

 „‘Dr. Tagore in Hungary.’ The Observer 14 Nov. p. 12.

(Cover photograph.) Képes Krónika 14 Nov. p 1.

Gárdonyi, Lajos: ‘Keszthely világhírű vendége. Rabindranath Tagore a prémontrei rendházban: A Hindu költő tapsa és könnyei’ (World famous guest in Keszthely. Rabindranath Tagore in the Premonstratensian monastery: The poet’s clap and tears). Keszthelyi Hírek 14 Nov. p. 2.

‘Krisnamurti, az új megváltó — népámító’ (Krishnamurti, the new redemptor is a demagogue). Képes Világ 14 Nov. p. 1.

„Rabindranath Tagore, a nagy hindu költő a Balaton partján üdült és felgyógyulása után megkoszorúzta a balatonfüredi Jókai-emlékművet” (Rabindranath Tagore the great Indian poet had holidays on Lake Balaton and laid a wreath at the Jókai-memorial), Tolnai világlapja. nov. 17., 21. (fénykép).

(Szenes): ‘Vidám írások: Rabindranath Tagore’ (Funny writings: Rabindranath Tagore). PH 17th Nov.

‘Beküldött könyvek’ (Books received). Élet [Nov.] p. 470.

Michel, Károly: ‘Záborszky István dr.:Rabindranath Tagore világnézete’ (Dr. István Záborszky: The worldview of Rabindranath Tagore). Katolikus Szemle 1926 pp. 635–637.

Vukov, János SJ: ‘Rabindranath Tagore.’ Magyar Kultúra 1926 pp. 558–559.

Vukov, János SJ: ‘Dr. Záborszky István: Rabindranath Tagore világnézete’ (Dr. István Záborszky: The worldview of Rabindranath Tagore). Magyar Kultúra 1926 pp. 586–587.

 ‘Záborszky István: Rabindranath Tagore világnézete’ (Dr. István Záborszky: The worldview of Rabindranath Tagore). Egyházi Lapok Nov. p. 192.

(H.F.): ‘A hindu költő Füreden’ (The Hindu poet in Balatofüred). Balaton Dec. pp. 134–135.

Kacsó Sándor: „A bécsi Gárdapalotában még él Bessenyeiék szelleme. A Collegium Hungaricum – A burschok és Rabindranath Tagore, a „zsarnok” költő”, Temesvári Hírlap dec. 5., 13

 

1927

„Rabindranath Tagore”, in.: A Pesti Hírlap 1927 évi nagy naptára. Légrády, Budapest, 1927, 117.

 

1928

‘Rabindranath Tagore Európába jön’ (Rabindranath Tagore is coming to Europe). Az Est 1 June p. 9.

(‘Rabindra Nath, a Tegur’). Literatura Aug. p. 255.

‘Magyar tudóst hívtak meg Tagore egyetemére’ (Hungarian scholar invited to Tagore’s university). Az Est 17 Nov. p. 2.

 

1929

‘Germanus Gyula Professzor 12-én három évre Kalkuttába utazik’ (Professzor Gyula Germanus is leaving for Calcutta on the 12th for three years). Mo. 6 March. p. 8.

‘Germanus Gyula útban India felé’ (Gyula Germanus on his way to India). PN. 2 June. pp. 6–7.

‘A hallgatás tornyában. Bombayi útirajz’ (In the tower of silence. A sketch from Bombay). PN. 21 July pp. 9–10.

 

1930

‘Rabindranath Tagore Európába érkezett és új felolvasókörútra indul: Magyarországra is ellátogat’ (Rabindranath Tagore arrived in Europe setting out for a new lecture tour: He will also come to Hungary). Mo. 3 Apr. p. 9.

‘Rabindranath Tagore beteg’ (Rabindranath Tagore is ill). Az Est 17 May p. 8.

‘Rabindranath Tagore sírva beszél Magyarországról’ (‘Rabindranath Tagore speaks about Hungary in tears). PN. 31 Aug. p. 35.

„Rabindranath Tagore, a világhírű hindú költő, aki ezidőszerint Amerikában van előadó körúton, súlyosan megbetegedett” (Rabindranath Tagore the great Indian poet, who at this time is on a lecture tour in the US, has seriously fallen ill), Képes Pesti Hírlap okt. 22, 2. (fénykép).

„‘Rabindranath Tagore: A mai emberek nem értenek az élethez’ (People today do not know how to live). PN. 25 Dec. p. 40.

 

1931

„Rabindranath Tagore legújabb fényképe. Mögötte áll Germanus Gyula, a budapesti közgazdasági egyetem tanára, akit három évre Indiába hívtak meg a mohamedán teológia egyetemi előadására” (The latest photograph of Rabindranath Tagore — standing behind him is Gyula Germanus, teacher of Budapest University of Economic Sciences, who has been invited for three years in India to lecture on Mohamedan theology), Képes Pesti Hírlap ápr. 10., 2. (fénykép).

 

1932

 ‘Germanus Gyula hazajött Indiából’ (Julius Germanus returned from India). Az Est 1 Apr. p. 9.

— : ‘Indiát át kell élni: Mondja a Keletről hazatért Germanus’ (The Indian Experience Must be Lived: Says Germanus on his Return from the Orient). BpH. 7 Apr. 1932.

Diószeghy, Miklós: ‘Két magyar úrinő mezítlábas gyalogútja Budapestről Kalkuttába’ (Two Hungarian Aristocrat Ladies Walk Barefoot from Budapest to Calcutta). BpH. 7 Apr..

Balázs, Ferenc: ‘Tagore.’ Erdélyi Helikon, 1932/5 pp. 335-341.

 

1933

‘Dr. Eisikovits Miksa hegedűművész szerzői estje’ (Authorial evening of Dr. Miksa Eisekovits). Ellenzék 19 Febr. p. 16. (Performing also Tagore)

 

1934

Rabindranath, a híres indiai költő és filozófus súlyosan megbetegedett”, Képes Pesti Hírlap aug. 7., 2. (photograph).

„Színes világhírességek” Tolnai világlapja. dec. 1219., 1416. (Tagore is briefly mentioned on p. 16).

 

1937

‘Rabindranath Tagore felhívást intéz a spanyol nép érdekében a fasizmus ellen’ (Rabindranath Tagore crying out against fascism in favour of the Spanish people). A Híd May p. 24.

 

1939

‘Rabindranath Tagore fája a Balaton partján. A balatonfüredi fürdő dícsérete.’ (Rabindranath Tagore’s tree on the shore of Lake Balaton. In praise of the bath at Balatonfüred). Magyar Nemzet 21 June p. 9.

‘Rabindranath Tagore: Az asszony, aki megtalálta urát (adoma)’ (Rabindranath Tagore: The woman who found her husband. Anecdote). Magyar Nemzet 12 July p. 14.

 

1940

‘Rabindranath Tagore súlyos beteg’ (Rabindranath Tagore is seriously ill). Magyar Nemzet 29 Sept. p. 9.

„A 75 éves Nobel-díjas hindu költő súlyosan megbetegedett. A világhírű író másfél évtizeddel ezelőtt a Balaton mellett keresett gyógyulást szívbajára” (The 75-year-old Indian Nobel Laureate is seriously ill: The world-famous writer sought relief from his heart disease at Lake balaton fifteen years ago), Tolnai világlapja 1940. okt. 9., [4.]  (fénykép).

Tábori, Kornél: ‘Híres külföldiek a Balatonnál’ (Famous foreigners at Lake Balaton). Balatoni Kurír 10 Oct. p. 1–2.

 

1941

Kozlay, Kálmán: ‘Találkozásom az ezüstemberrel. Rabindranath Tagore nyolcvanadik születésnapjára.’ (‘Meeting the silver man. On the eightieth birthday of Rabindranath Tagore). Magyar Nemzet 9 May p. 9.

‘Rabindranath Tagore meghalt’ (Rabindranath Tagore died). Magyar Nemzet 8 Aug. p. 6.

Hegedüs, Sándor Jr. : ‘Rabindranath Tagore’ Új Idők 1941/II pp. 810–811.

1943

Balatoni krónikás: „Tagore Balatonfüreden” (Tagore in Balatonfüred), Balatoni Szemle II/10. (1943. máj.), 323–327.

 

1953

Gr. Széchenyi Beatrix: Rabindranath Tagore: Tanulmányok (RT: Studies). Amerikai Magyar Kiadó, Castrop–Rauxel, 1953.

 

1956

(H.Gy.): Rabindranath Tagore.’ Művelt Nép 13 May p. 5.

Germanus, Gyula: Emlékezés Rabindranáth Tagoréra’ (Re­membering Rabindranath Tagore). Magyar Nemzet 9 Oct. p. 7.

‘Az indiai művészegyüttes díszelőadása’ (Gala Performance of the Indian ensemble). Magyar Nemzet 9 Oct. p. 7.

‘Az indiai műveszegyüttes forró sikerű díszelőadása az operaházban’ (Gala performance of the Indian ensemble in the Opera House meets with great success). Szabad Nép 9 Oct.

Diószegi, András: ‘Szobrot emelünk Rabindranath Tagorénak Balatonfüreden’ (We are going to erect a statue to Rabindranath Tagore in Balatonfüred). Szabad Nép 8 Oct. p. 4.

‘India külügyminiszterhelyettese avatta fel Tagore szobrát Balatonfüreden’ (India’s Deputy Foreign Minister inaugurated the statue of Tagore in Balatonfüred). Szabad Nép 10 Oct. p. 1.

 

1959

Pongrácz, Zsuzsa: ‘Rabindranath Tagore és Magyarország: Egy indiai asszony látogatása a Ferencvárosban’ (Rabindranath Tagore and Hungary: A visit of an Indian Woman to the Ferencváros). Magyar Nemzet 9 Aug. p. 9.

 

1961

Bodócs, Gyula: ‘Amikor Rabindranath Tagore Kecskeméten járt’ (When Rabindranath Tagore visited the town of Kecskemét). Petőfi Népe 6 May p. 6.

Tagore-ünnepség Balatonfüreden (Tagore celebration in Balatonfüred). Report of the Hungarian Press Agency MTI (bb57) 6 May.

[‘Száz éve született Rabindranath Tagore’] (Rabindranath Tagore was born hundred years ago). Napló (Veszprém) 7 May p. 4.

Germanus, Gyula: ‘Rabindranath Tagore otthonában’ (At the home of Rabindranath Tagore). Napló (Veszprém) 7 May p. 7.

Vajkai, Aurél: ‘Visszaemlékezések a balatonfüredi szívkórház betegére’ (Remembering the patient of the cardiac hospital at Balatonfüred). Napló (Veszprém) 7 May p. 7.

Buday, György: ‘Rabindranath Tagore.’ Hajdú-Bihari Napló (Debrecen) 7 May p. 6.

Csertői, Oszkár: ‘Rabindranath Tagore.’ Pest Megyei Hírlap 7 May p. 5.

Szombathelyi, Ervin: (‘Rabindranath Tagore’). Népszava 7 May p. 4.

Takács, István: (‘Rabindranath Tagore’). Zalai Hírlap 10 May p. 4.

„A Tagore-centenárium és a filmművészet” (The tagore-centenary and Cinema) Filmvilág 1961/10 (május 16), 2.

 „‘Mécsesek százezrei az indiai költő tiszeteletére’ (Hundreds of thousands of lamps in honour of the Indian poet). Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár) 25 May p. 3.

Enyedi, Sándor: (‘Rabindranath Tagore’). Fejér Megyei Hírlap 27 May p. 4.

Franyó, Zoltán: „A száz éves Rabindranath Tagore”, Igaz Szó 1961/7., 90–94.

Franyó Zoltán: „‘Rabindranath Tagore: 1861–1941.’ Kisalföld (Győr) 4 June p. 8.

Lipták Gábor: „Rabindranath Tagore”, Könyvtáros 1961/4, 233235.

Kádár Zoltán: Tagore emlékezete. Alföld 12/3, 225227.

Mátrai Mátyás: „Rabindranath Tagore”, Nagyvilág 1961/5., 724–726.

(yo): Rabindranáth Tagore (1861–1941)”, Könyv 1961/5., 11.

Sőtér István: „Rabindranath Tagore”, Élet és Irodalom 1961/19., 7.

 

1962

Kádár Zoltán: „Rabindranath Tagore: Az utolsó vásár” (RT: The Last Fair). Alföld, 13/1, 130132 (book review).

 

1966

K(ardos) L(ászló): „Rabindranath Tagore halálának 25. évfordulóján” (On the death anniversary of Rabindranath Tagore), Népszabadság 1966. aug. 7., 8.

Kozocsa Sándor: Babits és Tagore”, Nagyvilág 1966/10., 1564–1565.

 

1987

Wojtilla, Gyula: Rabindranath Tagore Magyarországon’ (Rabindranath Tagore in Hungary) In.: Bethelenfalvy, Géza & Puskás, Ildikó (eds.): India magyar szemmel. Indiai Nagykövet­ség, Budapest, pp. 26–29.

 

1991

Várhegyi Miklós és Kőszegi Lajos (szerk.): Tagore: Szentjánosbogarak. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, 1991.

(Kőszegi Lajos): „): ‘Rabindranath Tagore 130 éve született (Rabindranath Tagore was born 130 years ago). Napló (Veszprém) 11 May.

Kőszegi, Lajos: ‘Szentjánosbogarak. Tagore balatonfüredi írása.’ (Fireflies. Tagore’s writing from Balatonfüred). Napló (Veszprém) 3 Aug.

Czingráber, János: ‘Egy lépés a költőóriás felé. Veszprém jubileumi Tagore-kötete.’ (A step towards the poet-giant. The Tagore-volume of Veszprém for his anniverrsary). Népszabadság 9 Aug.

Salgó, Ágnes, W.: ‘Azért jöttem, hogy fényt hozzak Keletről a ködös Európába’ OSZK H. 9-10/34 pp. 19-20.

„Tagore Balatonfüreden” (Tagore in Balatonfüred), Múzeumi diárium 1991, 4144. (A reprint of the article first published in Balatoni szemle 1943/10.)

 

1997

Bangha, Imre (transl.): ‘Rabindranáth Thákur (Tagore): Bengáli versek.’ (Bengali Poems). Életünk Szombathely, 1997/11-12 pp. 1240-46.

 

2001

Mészely, Réka: ‘Balázs Ferenc indiai útja. Találkozás Ghandival és Tagoréval’ (The Indian Trip of Ferenc Balázs: Visit to Gandhi and Tagore). Művelődés 2001/11, p. 18.

Kalmár, György: Amikor itt járt Rabindranath Tagore: Meglepődött költő, meztelen hindu tánc, szittya Buddha az 1926-os Budapesten’ (When Tagore visited us: surprised poet, naked dance and Scythian Buddha in the Budapest of 1926). Népszabadság 26 Oct. p. 36.

 

2002

Arany Zsuzsanna: „Rabindranath Tagore és a teozófia”, Vár Ucca Műhely 2002/1–2., 115–118.

 

2005

Bangha Imre: „Tagore magyarországi látogatása”, in.: Abhivádana: Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. A Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszéke, Szeged, 33–62.

 

2006

Bors Mónika: „Egy erdélyi Keleten: száz évvel Kőrösi Csoma után: Balázs Ferenc”, in.: Gazda József és Szabó Etelka (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor és a test és lélek a keleti kultúrákban. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2006, 120–134.

 

2008

Bangha Imre: „A magyarság Tagore-képe az 1920-as években”, in.: Gazda József és Szabó Etelka (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor és a magunk keresése. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2008, 48–55.

Hosszu Hortenzia: A hindu nacionalizmus két útján: Rabindranath Tagore és Mohandas Karamchand Gandhi. Ph.D. értekezés, Miskolc, 2008.

 

2009

Bangha, Imre (2009), 'Rabíndranáth Tagore versei magyarul (Rabindranath Tagore’s poems in Hungarian)', in Imre Bangha and Tamás Mészáros (eds.), A danubio ad usque Gangen: Klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok a 80. éves Vekerdi József köszöntésére (Budapest: Typotex), 229-49.

 

Bangha, Imre (work in progress), 'Baktay és Tagore', in Béla Kelényi (ed.), Baktay Ervin (Budapest).

 

Books and Articles on Tagore and Hungary in languages other than Hungarian

 

Books

 

Wojtilla Gyula: Rabindranath Tagore in Hungary. Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi, 1983.

Wojtilla, Gyula (1984), gerīte Rabīndranāth (Calcutta: Navayug Publishers).

Bangha Imre: Hungry Tiger: Encounter between India and Central Europe: the case of Hungarian and Bengali literary cultures. Sahitya Akademi, New Delhi, 2007.

 

Articles

 

S. S.: ‘Tagore in Hungary.’ Statesman (Delhi). Sept 8, 1985 (A review of Wojtilla 1983).

Bangha, Imre (2000), 'Rabindranath Tagore’s Poetry in Hungarian', Jadavpur Journal of Comparative Literature, 37, 7-18.

Bangha, Imre (2000), 'The Tree that Set Forth: Rabindranath Tagore’s Reception in Hungary', Archív Orientalní, 68 (3), 457-76.

Bangha, Imre (2008), 'Rabindranath Tagore and Hungarian Politics', Parabaas.

 

Bangha, Imre (2010), 'From the 82-year-old musicologist to the anti-imperialist hero: The metamorphoses of the Hungarian Tagore in East Central European context', Asian and African Studies (Ljubljana), 14 (1), 57-70.

Bangha, Imre (2010), 'Tagore and Kosztolányi', International Journal on Humanistic Ideology, 3 (2), 75-86.

Bangha, Imre (2011), 'Five responses to Rabindranath Tagore in Hungary: 1913-14', in Amalendu Biswas, Christine Marsh, and Kalyan Kundu (eds.), Rabindranath Tagore: A Timeless Mind (London: Tagore Centre), 1-14.

'Tagore’s Reception and Tagore Translations in Hungary.' In.: Sanjukta Dasgupta Chinmoy Guha (eds): Tagore—At Home in The World. New Delhi: SAGE Publications India, 2012, pp. 25-37, ISBN: 978-81-321-1084-2 (HB).

Bangha, Imre (forthcoming), 'The Earliest Representations of Rabindranath Tagore in Hungary: 1913-14', Towards Rabindranath (Santiniketan: Visva-Bharati).